Za co możesz otrzymać zniżkę w OC?

Wykupienie polisy OC wiąże się niekiedy z wydatkiem kilkuset złotych. Zwłaszcza, gdy jesteś świeżo upieczonym, młodym właścicielem auta.
Jedną z podstawowych zniżek jakie możesz otrzymać  jest zniżka za bezszkodowość – taką zniżkę oblicza się za każdy rok przejechany bez szkody. Wysokość tej zniżki jest inna w każdym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.  I tak za 6 lat przejechanych bezszkodowo dostajemy -60% zniżek (po -10% w każdym roku) np. w PZM, PTU, Compensa. Ta sama ilość lat nie dopowiada jednak -60% zniżek w Warcie (-50%) czy Hestii (-50%).