Wypowiedzenie polisy OC MTU

Polisę OC zazwyczaj kupuje się na 12 miesięcy. Wyjątek stanowią auta zabytkowe oraz m.in. przedsiębiorcy handlujący samochodami (mogą kupować polisy krótkoterminowe). Większość użytkowników samochodów nie ma możliwości zawarcia krótkoterminowej polisy odpowiedzialności cywilnej, a zrezygnować z niej przed upływem 12 miesięcy można tyko w określonych sytuacjach.

Aby zrezygnować z usług dotychczasowej firmy ubezpieczeniowej i wykupić OC samochodu w innym towarzystwie pamiętaj, że wypowiedzenie umowy OC najlepiej złożyć nie później niż jeden dzień przed upływem aktualnego okresu ubezpieczenia. W tym celu wykorzystaj druk wypowiedzenia OC. Jeżeli wykupiłeś ubezpieczenie samochodu zawierając umowę np.: 15 października to jeśli będziesz chciał ją wypowiedzieć zrób to do 14 października roku następnego. Jeśli wypowiedzenie umowy OC nie zostanie złożone na czas to umowa ubezpieczenia będzie automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Umowa OC nie wznowi się automatycznie jeśli nie opłaciłeś całej składki za mijający okres. W takiej sytuacji rezygnacja z OC nie będzie potrzebna i niezależnie czy złożysz wypowiedzenie czy też nie, umowa ubezpieczenia wygaśnie. Ubezpieczenie OC zawarte po 11 lutego 2012 roku, a przedłużone automatycznie po okresie trwania, będzie można wypowiedzieć jeśli zawarta została umowa ubezpieczeniowa z innym ubezpieczycielem. Trzeba będzie zapłacić jedynie za faktyczny czas trwania „niechcianego” ubezpieczenia. Wypowiedzenie polisy OC zawartej od 11 lutego 2012 roku można dostarczyć osobiście ubezpieczycielowi, wysłać pocztą (ważna jest data stempla) lub złożyć na ręce agenta ubezpieczeniowego. Wysyłając pocztą pamiętaj o zachowaniu dowodu nadania listu poleconego. Najpewniejszym sposobem skutecznego wypowiedzenia umowy OC zawartej przed 11 lutego 2012 jest dostarczenie wypowiedzenia osobiście do oddziału ubezpieczyciela. Wtedy też warto zabrać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, które może być potrzebne przy zawieraniu umowy z nowym ubezpieczycielem. Dzięki temu zdobyte zniżki zostaną uwzględnione przy naliczaniu składki. Brak tego zaświadczenia może spowodować zwyżkę składki.

Jeśli kupiłeś używany pojazd i chcesz zrezygnować z polisy OC zbywcy, to aby złożyć wypowiedzenie wykorzystaj formularz wypowiedzenia OC przez nabywcę.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC i zwrot składki.

Jedną z sytuacji umożliwiających wypowiedzenie umowy OC przed jej upływem jest utrata samochodu (kradzież lub kasacja). Aby odzyskać niewykorzystaną składkę, należy przedstawić ubezpieczycielowi zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu wystawione przez wydział komunikacji. Sprzedaż samochodu także umożliwia odzyskanie niewykorzystanych środków pod warunkiem, że nabywca złoży wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC. W takiej sytuacji TU będzie musiał zwrócić składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia w ciągu 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy OC lub odstąpienia od niej. Poprzedni właściciel nie ma już obowiazku okazywać kopii polisy ubezpieczeniowej, żeby otrzymać zwrot składki.