wypowiedzenie oc mtu – zmiana przepisów

W lutym tego roku weszła w życie nowelizacja do ustawy z 2003 roku dotyczącej obowiązkowych ubezpieczeń OC. Zgodnie ze zmianami ustawowymi polisy zawarte po 11 lutego br. można wypowiedzieć najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia lub w każdym momencie jeżeli nastąpiła sprzedaż pojazdu. Z zastrzeżeniem, że w każdym momencie może wypowiedzieć tylko nowy nabywca pojazdu.

Istotną zmianą jest również brak automatycznego wznawiania polis, które zostały przekazane wraz ze sprzedanym pojazdem

Ustawodawca poszedł też na rękę ubezpieczającym i umożliwił zrezygnowanie z jednej z polis w przypadku podwójnego wypowiedzenia.