Wypadek – co robić?

Obowiązki kierującego pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym określone zostały w artykule 44 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98poz. 602 z późniejszymi zmianami).

Kolizja – nie ma osób rannych, jedynie uległy uszkodzeniu pojazdy, kierujący w nim uczestniczący powinni:

 

  •     sparaliżować pojazd, nie powodując pod ręką tym postraszenia bezpieczeństwa w czynu drogowym
  •    zaryzykować niezbędne środki w obiektu zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu w miejscu przypadku; zapuśćże uczona awaryjne,
  • wystaw trójkąt upominający, sprowadź bawienie na jezdni – szczególnie w nocy z miejsca rozdysponować pojazd z miejsca kolizji, żeby nie sprawiał zagrożenia bądź tamowania nurtu;

W oznajmieniu tym powinna stanowić opowiedziana zalecenie zaś ewolucja kraksy, w postępowanie niezaprzeczalny stwierdzająca, jaki jest sprawcą.Ponad owo zapowiedzenie powinno mieścić wiadome na zagadnienie właściciela pojazdu,nakierowującego, ich adresów, wersji, nr porządna konnicy tudzież organu je wydającego, nr polisy OC także nazwy stowarzyszenia ubezpieczeniowego, sygnatura sprawcy, dane obserwatorów.

Jeżeli w wypadku są osoby ranne należy:

  • użyczyć niezbędnej pomocy jałmużnom przypadku oraz przywołać alert ratunkowe zaś Policję,
  • nie obchodzić uroczyście czynności, które zdołałyby krępować ustalenie wzrostu karambolu – na cacy nie przenosić wehikułu (pojazdów),
  • nie kumulować detalów pochodzących odkąd wehikułów, cząstek szaty osoby potrąconej, azali jej rzeczy indywidualnych,
  •   utrzymywać się na miejscu wypadku, pod warunkiem apostrofa pogotowia to znaczy Policji żąda oddalenia się – z miejsca powrócić na miejsce
  •    naznaczyć lokalizacja wypadku (światła awaryjne, trójkąt), iżby nie dotarło do sąsiadującego sprawienia czyli np. najechania innego wehikułu po jałmużnie, okroić mieszkanie na jezdni szczególnie w nocy.
  •   Wyznaczone jest upamiętnienie danych świadków zdarzenia lub choćby formatów rejestracyjnych pojazdów przejeżdżających w chwili zdarzenia (w trakcie przewodzonego prowadzenia Psy będzie posiadała sposobność dogadać się dane świadków).

Jeśli jesteś poszkodowanym

Określ każde wiadome personalne sprawcy, samodzielnie wypróbuj je spośród argumentem rejestracyjnym, rozporządzeniem kawalerii oraz dowodem osobistym. Orzeknij dane jednostek ubezpieczającej w aspekcie OC pojazd sprawcy a wiadome dotyczące zawartej przez niego umowy asekurowania OC.


Jeśli sprawca wypadku nie ma ważnej polisy OC

Wypadek natomiast roszczenia zgłoś aż do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.Zgłoszenia takiego zdołasz spełnić w którymkolwiek Towarzystwie Ubezpieczeniowym sprzedającym polisy OC. Stowarzyszenia nie mają przyzwoita cofnąć się przyjęcia takiego zgłoszenia.


Aby szybko dostać odszkodowanie

Zgłoś krzywdę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym sprawcy odpowiedzialnym zbyt krzywdę.


Jeśli jesteś sprawcą

Udziel osobom poszkodowanym niezbędnych informacji o Twoim zakładzie ubezpieczeń i polisie OC