W taki sposób należy wypowiadac ubezpieczenie OC

Posiadacz samochodu może wypowiedzieć umowę OC nie później niż jeden dzień przed upływem ważnego periodu (12 miesięcy), na który została zawarta. Po upływie tego terminu myśli się, że została zawarta kolejna umowa na sąsiadujące 12 miesięcy.

W karambolu  zakupu samochodu używanego, nabywający go ma możliwość wypowiedzenia umowy (zawartej przez poprzedniego właściciela) w ciągu 30 dni od daty zakupu. Jeśli umowa nie została skutecznie wypowiedziana, to zakład ubezpieczeń realizuje tzw. rekalkulacji składki, w efektu czego może okazać się niezbędna przyznanie.

Najpewniejszym sposobem na funkcjonalne wypowiedzenie umowy jest dostarczenie wypowiedzenia osobiście do siedziby ubezpieczyciela. Wobec tego od razu osiągniemy zaakceptowanie odbioru wypowiedzenia.

Ryzykowne jest ale wysyłanie druku listem poleconym, ponieważ nie ma wtedy pewności czy list dotrze w określonym terminie. W tym  szkody aktualne istnieje, aby dowiedzieć się, jaką datę honoruje dana firma ubezpieczeniowa. Jedne dowiodą datę stempla pocztowego, inne datę wpływu wypowiedzenia do siedziby firmy. Istnieje też wtedy ryzyko, że będziemy opłacać dwie polisy, jeżeli w międzyczasie podpiszemy umowę z innym ubezpieczycielem.

Przy rozwiązywaniu umowy ubezpieczyciel powinien wystawić zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, które będzie potrzebne przy zawieraniu umowy z nowym ubezpieczycielem. Dzięki niemu ubezpieczyciel uwzględni nam wypracowane zniżki przy naliczaniu składki. Odpad tego zeznania może spowodować zwyżkę w ściepie za ubezpieczenie OC. Zaświadczenie powinno zawierać informację o liczbie lat bezszkodowej jazdy w ubezpieczeniu OC (nie % zniżki).

Druk anulowania umowy OC auta winien zawierać:- w lewym górnym narożniku: nazwę warsztatu asekurowań zaś adres,- w tytule: „Wypowiedzenie umowy asekurowania OC posiadaczy wehikułów mechanicznych”,- w rozłożeniu: godność plus opinia ubezpieczonego, adres ubezpieczonego, liczba rejestracyjny pojazdu, logotyp pojazdu, liczba tudzież sekwencja polisy zaś dodatkową esencja: „Na istocie Ustawy spośród dnia 22 maja 2003r. o asekurowaniach solennych, Aktuarialnym Funduszu Gwarancyjnym plus Naszym Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wypowiadam umowę zabezpieczenia OC posiadaczy wehikułów mechanicznych”,- na dole: data dodatkowo teren zabudowany, sygnatura.