Ubezpieczenie zniżki MTU

Trzeba lat nienagannej historii ubezpieczenia komunikacyjnego, żeby wyrobić sobie 60% zniżek w OC czy AC. Jeśli ma się już takie osiągnięcie na swoim koncie, warto by było się zabezpieczyć na wypadek niefortunnego wydarzenia, które klasyfikowałoby nas do utraty części zniżek.

Oferta MTU jest korzystna między innymi dla tych osób, które udostępniają swój samochód młodym, niedoświadczonym kierowcom (np. dzieciom, współmałżonkowi). Młodzi kierowcy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka. Jeśli mają poniżej 26 lat, zwyżka za ubezpieczenie może wynieść nawet 50% (np. Hestia, MTU), a za posiadanie prawa jazdy krócej niż 3 lata – 20%.

Spójrzmy na przykład różnicy w składce wyliczony na podstawie kalkulatora MTU S.A.

Dane do wyliczenia składki:
Opel Astra
Pojemność silnika 1598 cm3
Miejscowość: Wrocław

Osoba posiadające 60% zniżki zapłaci za polisę OC – 492,58 zł
Osoba nie posiadająca żadnych zniżek, w wieku poniżej 26 lat, posiadająca prawo jazdy krócej niż 3 lata – 2216,61 zł.

Jak widać, tak wielka różnica wielu z nas może skłonić do wybrania tańszej opcji – młody kierowca jeździ na polisie osoby z 60% zniżką albo jest dopisany do ubezpieczenia jako współwłaściciel (wtedy jego zwyżki są liczone razem z 60% zniżką).

W takiej sytuacji warto przemyśleć o wykupieniu opcji ubezpieczenia utraty zniżek.

Oto, najważniejsze cechy oferty:

• ubezpieczenie dotyczy wyłącznie osób posiadających maksymalną liczbę zniżek – 60% (na OC i/lub AC);
• ubezpieczenie dostępne wyłącznie przy wykupieniu polisy OC i/lub AC;
• jeśli nastąpi szkoda, towarzystwo MTU przy kalkulacji wysokości składki na następny rok dalej będzie uwzględniało 60% zniżek, tak jakby szkody nigdy nie było;
• ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wystąpienie nie więcej niż dwóch szkód komunikacyjnych, w następujących bezpośrednio po sobie trzech ostatnich okresach ubezpieczenia;
• Koszt takiego ubezpieczenia jest niewielki – wynosi:
o 30 zł przy ubezpieczeniu OC,
o 50 zł przy ubezpieczeniu AC
o 75 zł przy ubezpieczeniu OC + AC

Poniżej wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (§ 29 i 30, strona 3 OWU):

§ 29
1. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie OC komunikacyjne lub ubezpieczenie autocasco może zostać rozszerzone o ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
2. Rozszerzenie ubezpieczenia o ryzyko wskazane w ust. 1 dotyczy wyłącznie umów wskazanych przez Ubezpieczającego na wniosku ubezpieczeniowym i może być zawarte na taki sam okres jak umowa ubezpieczenia OC komunikacyjnego lub ubezpieczenia autocasco.
3. Rozszerzenie ubezpieczenia o ryzyko wskazane w ust. 1 może nastąpić jedynie w przypadku gdy osoba, na której rachunek zawiera się umowę posiada minimum 60% zniżkę za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, uzyskaną w MTU lub w innym zakładzie ubezpieczeń.
4. Ubezpieczenia nie można rozszerzyć o ryzyko wskazane w ust. 1, jeżeli osoba na rzecz której zawiera się umowę, w dacie sporządzenia wniosku ubezpieczeniowego:
1) nie miała ukończonego 25 roku życia lub
2) niezależnie od wieku – nie posiadała prawa jazdy lub posiadała prawo jazdy przez okres krótszy niż 3 lata.

§ 30
1. Ubezpieczenie obejmuje skutki wystąpienia szkody z ubezpieczenia, o którym mowa w § 29 ust. 1 (szkody komunikacyjnej), polegające na utracie przez Ubezpieczonego dotychczasowego poziomu zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (zniżka za bezszkodowość).
2. W przypadku zawarcia niniejszego ubezpieczenia, MTU – pomimo wystąpienia szkody komunikacyjnej – nie zmniejszy wysokości dotychczas posiadanej przez Ubezpieczonego zniżki za bezszkodowość przy ustalaniu składki za ubezpieczenie, o którym mowa w § 29 ust. 2, zawierane z MTU na kolejny okres ubezpieczenia (odnowienie ubezpieczenia), z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wystąpienie nie więcej niż dwóch szkód komunikacyjnych, w następujących bezpośrednio po sobie trzech ostatnich okresach ubezpieczenia umowy, o której mowa w § 29 ust. 2, zawartej z MTU.
4. W przypadku wystąpienia trzeciej i kolejnych szkód komunikacyjnych w okresie, o którym mowa w ust. 3, MTU przy ustalaniu składki za odnowienie ubezpieczenia zastosuje poziom zniżki za bezszkodowość, odpowiadający faktycznej liczbie szkód doznanych przez Ubezpieczonego do dnia zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia.

tanie oc kalkulacja