Oddział MTU Bydgoszcz

Informujemy, że Towarzystwo Ubezpieczeń MTU S.A. ( Moje Towarzystwo Ubezpieczeń) z siedzibą w Sopocie nie posiada żadnych placówek terenowych na terenie kraju, w tym oddziałów, filii, przedstawicielstw.

Oddział w Bydgoszczy MTU nie istnieje. Natomiast wszelkie sprawy sprzedażowe: zawieranie umów ubezpieczeń, wnioskowanie o przepisanie umów ubezpieczeń OC, można dokonać w agencji ubezpieczeniowej MTU w Bydgoszczy Adres MTU agencji:  M. Skłodowskiej 33A w Centrum Twoich Ubezpieczeń.

Agencja Centrum Twoich Ubezpieczeń jest wyłącznie pośrednikiem MTU w zakresie sprzedażowym. Wszelkie roszczenia dotyczące odszkodowań należy kierować bezpośrednio do siedziby MTU w sopocie