Jak zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe?

Jeśli chcesz zmienić firmę ubezpieczeniową musisz powiadomić o tym poprzedniego ubezpieczyciela najpóźniej na 1 dzień przed końcem umowy (należy złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia).

Nie robiąc tego umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny rok. Wypowiedzenie możesz złożyć z wyprzedzeniem Twoje ubezpieczenie będzie działało aż do końca odpowiedzialności określonego w polisie.

W zakładce dokumenty znajduje się stosowny dokument do wypełnienia