Jak odpowiednio określić kwotę ubezpieczenia

Jak odpowiednio określić kwotę ubezpieczenia. Podstawową wartością, którą należy wyznaczyć przy zawieraniu ubezpieczenia majątkowego jest wielkość sumy ubezpieczenia. Określa ona maksymalną wartość odszkodowania, które zostanie ci wypłacone przez ubezpieczyciela w razie wystąpienia szkody objętej charakterem ubezpieczenia przy całkowitej jego utracie. Przy szkodzie obejmującej wyłącznie część mienia wypłacana jest porcja SU.

Poprawnie określona wysokość sumy ubezpieczenia powinna być skalkulowana tak, aby zagwarantować ci wypłatę odszkodowania na poziomie w najwyższym stopniu zbliżonym do wielkości poniesionych szkody.Jak zgodnie określić sumę ubezpieczenia w relacji do wartości majątku

Podstawą do ustalenia wielkości kwot ubezpieczenia jest cena twojego majątku oraz charakter ubezpieczenia. Zdefiniowanie sumy ubezpieczenia powinno być pewnego rodzaju kompromisem między twoimi możliwościami finansowymi i dążeniem do maksymalnego pokrycia strat. Jednak stosowanie przesadnie oszczędnych rozwiązań może „zemścić” się w momencie wypłaty odszkodowania.Wartość odtworzeniowa odpowiada cenie nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju albo kosztom odbudowy w tym samym miejscu, przy zastosowaniu dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i materiałów bez uwzględnienia stopnia faktycznego zużycia w momencie szkody.

Wartość rynkowa odpowiada cenie, za jaką nabywałeś dany komponent mienia albo za jaką zdołałbyś go sprzedać w dniu szkody np. mieszkanie, dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie.Wartość rzeczywista odnosi się do kosztów nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju lub kosztom odbudowy w tym samym miejscu, przy zastosowaniu bieżącej konstrukcji, wymiarów i materiałów z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia w momencie szkody.

Podczas wyznaczania sumy ubezpieczenia powinieneś zaznajomić się z normami wyceny mienia stosowanymi przez towarzystwo dla rozmaitych grup majątku:Przykład: Twój ulubiony telewizor kosztował cię w 1996 r. ekwiwalent 600 zł. W tej chwili za podobny musiałbyś zapłacić 900 zł, ale odszkodowanie, jakie otrzymasz wyniesie ledwo 450 zł. Dlaczego? Wybrałeś normę oparcia sumy ubezpieczenia na wartości rzeczywistej, a ubezpieczyciel przyjął, że twój telewizor „zużył się” przez te lata w 50%. Gdybyś wykupił ochronę wg wartości odtworzeniowej uzyskałbyś 900 zł odszkodowania.