Monthly Archives: Listopad 2012

Jak odpowiednio określić kwotę ubezpieczenia

Jak odpowiednio określić kwotę ubezpieczenia. Podstawową wartością, którą należy wyznaczyć przy zawieraniu ubezpieczenia majątkowego jest wielkość sumy ubezpieczenia. Określa ona maksymalną wartość odszkodowania, które zostanie ci wypłacone przez ubezpieczyciela w razie wystąpienia szkody objętej charakterem ubezpieczenia przy całkowitej jego utracie. Przy szkodzie obejmującej wyłącznie część mienia wypłacana jest porcja SU. Poprawnie określona wysokość sumy ubezpieczenia [...]